2023-2024 యూనివర్సల్ ప్రీ-కిండర్ గార్టెన్

ప్లెయిన్డ్జ్ యూనివర్సల్ ప్రీ-కిండర్ గార్టెన్ ప్రోగ్రామ్ (UPK) అనేది 102 మంది విద్యార్థుల కోసం ఒక ఉచిత పూర్తి-రోజు కార్యక్రమం, ఇది న్యూయార్క్ రాష్ట్రం నుండి మంజూరు చేయబడినది. ప్రతి సంవత్సరం ప్రోగ్రామ్ యొక్క కొనసాగింపు పూర్తిగా ఫెడరల్ ప్రభుత్వం మరియు/లేదా న్యూయార్క్ రాష్ట్రం నుండి వచ్చే నిధులపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

2023-2024 కిండర్ గార్టెన్ రిజిస్ట్రేషన్ 

 

2023-2024 కొత్త విద్యార్థి నమోదు

కొత్త విద్యార్థుల నమోదుకు సంబంధించిన పత్రాలను డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి పై లింక్‌ను క్లిక్ చేయండి.