𝗦𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗜𝗚𝗛𝗧 𝗜𝗦 𝗖𝗢𝗠𝗜𝗡𝗚 𝗨𝗣

ఆవిరి

"

రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి మచ్చలు పరిమితం
దయచేసి మా 5వ వార్షిక కుటుంబ స్టీమ్ నైట్ కోసం మాతో చేరండి. ఇది ఆవిరి మరియు కుటుంబ సమయంతో నిండిన ఉత్తేజకరమైన సాయంత్రం! మా #WeArePlainedge సిబ్బంది సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజినీరింగ్, కళలు మరియు గణితంపై దృష్టి సారించిన గ్రేడు PreK-8లో ప్లెయిన్‌డ్జ్ తల్లిదండ్రులు మరియు విద్యార్థుల కోసం వివిధ రకాల అద్భుతమైన, ప్రయోగాత్మక వర్క్‌షాప్‌లను అందించడానికి జట్టుకట్టారు. నమోదు ఇప్పుడు plainedgesteam.com తెరవబడింది. రెండు 40 నిమిషాల వర్క్‌షాప్‌ల కోసం సైన్ అప్ చేయండి మరియు మే 16న ప్లెయిన్‌డ్జ్ హైస్కూల్‌లో బ్లాస్ట్ చేయండి!

ఫ్లయర్