నేను నివాసిగా ఉన్నంత కాలం ప్లెయిన్డ్జ్ స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్ అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉంది. కమ్యూనిటీ సభ్యులందరికీ తగిన నిధులు మరియు లేదా పన్నులను నిర్వహిస్తూనే విద్యా కార్యక్రమాల నాణ్యతను కొనసాగించడం మా పాఠశాలలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్య. 

బోర్డు సభ్యునిగా, మేము ఆర్థికంగా బాధ్యత వహిస్తున్నామని నిర్ధారించడం, పిల్లలందరికీ ఉత్తమమైన ప్రోగ్రామ్‌లను రూపొందించడం మరియు మా పొరుగు సంఘాలు మరియు/లేదా పాఠశాల జిల్లాలతో నైపుణ్యం కోసం పోటీ చేయడంపై దృష్టి పెట్టడం నా బాధ్యత. పాఠశాల బోర్డుల లక్ష్యం సమాజంలోని వివిధ అవసరాలను తీర్చడం మరియు అన్ని స్థాయిలలో విద్యార్థుల సాధనకు మెరుగైన నిర్ణయాధికార విధానాలను వినడం, మద్దతు ఇవ్వడం మరియు నిర్వహించడం. కొత్తగా ఎన్నికైన బోర్డు సభ్యునిగా, ప్లెయినెడ్జ్ కమ్యూనిటీకి సేవ చేయడం ఒక విశేషం.