మిడిల్ స్కూల్ గైడెన్స్
516-992-7670

శ్రీమతి వెర్డెల్ ఎ. జోన్స్
గైడెన్స్ అండ్ సపోర్ట్ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్
516-992-7485
verdel.jones@plainedgeschools.org

మిడిల్ స్కూల్ విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు ఒక ఉత్తేజకరమైన, ఇంకా సవాలుగా ఉండే సమయం. బాల్యం నుండి కౌమారదశ వరకు ఈ మార్గంలో, మిడిల్ స్కూల్ విద్యార్థులు వివిధ రకాల ఆసక్తులను అన్వేషించాల్సిన అవసరం కలిగి ఉంటారు, తరగతి గదిలో వారి అభ్యాసాన్ని జీవితంలో మరియు పనిలో దాని ఆచరణాత్మక అనువర్తనానికి అనుసంధానిస్తారు. విద్యార్థులు తమ స్వంత ప్రత్యేక గుర్తింపు కోసం శోధిస్తారు మరియు ఆలోచనలు మరియు ధృవీకరణ కోసం తల్లిదండ్రుల కంటే సహచరుల వైపు తరచుగా తిరగడం ప్రారంభిస్తారు. సౌలభ్యం, అవగాహన మరియు ఆమోదం అందించడానికి స్నేహితులపై ఎక్కువగా ఆధారపడతారు.

సమగ్ర అభివృద్ధి పాఠశాల కౌన్సెలింగ్ కార్యక్రమం ద్వారా, కౌన్సెలర్లు పాఠశాల సిబ్బంది, తల్లిదండ్రులు మరియు సంఘంతో ఒక బృందంగా పని చేస్తారు. కౌన్సెలర్లు శ్రద్ధగల, సహాయక వాతావరణం మరియు వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తారు, దీని ద్వారా యువ యుక్తవయస్కులు విద్యావిషయక విజయాన్ని సాధించగలరు. మిడిల్ స్కూల్ కౌన్సెలర్లు అభ్యాస ప్రక్రియను మెరుగుపరుస్తారు మరియు విద్యావిషయక విజయాన్ని ప్రోత్సహిస్తారు. విద్యార్థులు సరైన వ్యక్తిగత వృద్ధిని సాధించడానికి, సానుకూల సామాజిక నైపుణ్యాలు మరియు విలువలను పొందేందుకు, తగిన కెరీర్ లక్ష్యాలను నిర్దేశించడానికి మరియు పూర్తి విద్యా సామర్థ్యాన్ని గ్రహించడానికి పాఠశాల కౌన్సెలింగ్ కార్యక్రమాలు అవసరం. మా ప్రోగ్రామ్ యొక్క లక్ష్యం ప్రపంచ కమ్యూనిటీలో మా విద్యార్థులు ఉత్పాదకత, సహకారం అందించే సభ్యులుగా మారడం.