జిల్లా భద్రతా ప్రణాళిక

జిల్లా భద్రత

భద్రతా ప్రణాళికలో విద్యార్థి హ్యాండ్‌బుక్, అత్యవసర ప్రణాళికలు మరియు విధానాలు, ప్రతి పాఠశాల కోసం భద్రతా కసరత్తులు మరియు క్రమశిక్షణ ప్రణాళికలలో వివరించబడిన అనేక అంశాలు ఉంటాయి. జిల్లా భద్రతా ప్రణాళికలో పాఠశాల జిల్లాలో అనేక అంశాల సమన్వయం ఉంటుంది. నిర్వాహకులు, బోధనా సిబ్బంది, తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు మరియు కమ్యూనిటీ సభ్యులతో సహా కీలకమైన వాటాదారులు, ప్లెయిన్డ్జ్ స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్ మరియు జిల్లాలోని వ్యక్తుల యొక్క నిర్దిష్ట అవసరాలను తీర్చడానికి రూపొందించబడిన ప్రణాళికను రూపొందించడానికి మరియు అమలు చేయడానికి కలిసి పని చేసేలా సమన్వయ ప్రయత్నం నిర్ధారిస్తుంది. ఇది వాటాదారులందరికీ సురక్షితమైన వాతావరణాన్ని నిర్ధారిస్తుంది. ప్రతి పాఠశాలలో పాఠశాల భద్రతా ప్రణాళికల అమలు భవనం ప్రిన్సిపాల్ యొక్క ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో ఉంటుంది. జిల్లా భద్రతా ప్రణాళిక కాపీలు ప్రతి పాఠశాల ప్రధాన కార్యాలయంలో ఉన్నాయి.

భద్రతా సంబంధిత సమస్యలను నివేదించడానికి:

  • సోమవారం శుక్రవారం 7AM -4PM (516)-992-7470
  • సోమవారం శుక్రవారం 4PM తర్వాత (516)-779-4905
  • శనివారం ఆదివారం (516) -779-4905

అన్ని అత్యవసర పరిస్థితుల కోసం దయచేసి 911కి కాల్ చేయండి

<span style="font-family: Mandali; "> అటాచ్‌మెంట్ పరిమాణం
2021-2022 జిల్లా విస్తృత భద్రతా ప్రణాళిక 1.09 MB