మ్యాప్‌ని విస్తరించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

కీ

*నిరాకరణ: ఇంటరాక్టివ్ స్కూల్ అటెండెన్స్ జోన్ మ్యాప్ లుక్-అప్ అల్గారిథమ్, యూజర్ ఇన్‌పుట్ మరియు ఇతర కారకాల ఆధారంగా లోపాలకు లోనవుతుంది. ఈ అప్లికేషన్‌ను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు గమనించిన లేదా ఎదుర్కొన్న లోపాలకు ప్లెయిన్డ్జ్ యూనియన్ ఫ్రీ స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్ బాధ్యత వహించదు. పాఠశాల అసైన్‌మెంట్‌లకు సంబంధించిన ప్రశ్నలను రిజిస్ట్రార్‌కి (516) 992-7460 లేదా రవాణా (516) 992-7489 వద్ద పంపాలి.