ప్లెయిన్డ్జ్ పబ్లిక్ స్కూల్స్
ప్లెయిన్డ్జ్ పబ్లిక్ స్కూల్స్
లోడ్ అవుతోంది

«అన్ని సంఘటనలు

  • ఈ ఈవెంట్ ఆమోదించింది.

థాంక్స్ గివింగ్ రిసెస్

నవంబర్ 23 - నవంబర్ 24

సెలవు | పాఠశాల మూసివేయబడింది

థాంక్స్ గివింగ్ విరామం 11/23-11/24 – పాఠశాల మూసివేయబడింది

వేదిక

ప్లెయిన్డ్జ్ హై స్కూల్
241 Wyngate డ్రైవ్
ఉత్తర మసాపెక్వా, NY 11758 సంయుక్త రాష్ట్రాలు
+ Google Map
ఫోన్
(516) 992-7550
వేదిక వెబ్‌సైట్‌ను చూడండి
కు దాటివెయ్యండి